Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto

Predpisi, na katere predpis vpliva