Uradni vestnik št. 2/2004

18. 2. 2004 625
Odlok o spremembi Odloka o komunalnih taksah v Občini Šentjernej (Uradni vestnik št. 2/2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.01.2004
Začetek veljavnosti: 26.02.2004
Konec veljavnosti: 30.06.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina: Takse
Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcih v Občini Šentjernej (Uradni vestnik št. 2/2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.01.2004
Začetek veljavnosti: 19.02.2004
Tip objave: Sklep
Vsebina: Predšolska vzgoja
Sklep o ponovnem imenovanju vršilca dolžnosti (Uradni vestnik št. 2/2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.01.2004
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za naselje Šentjernej (Uradni vestnik št. 2/2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.01.2004
Začetek veljavnosti: 26.02.2004
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šentjernej (Uradni vestnik št. 2/2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.01.2004
Začetek veljavnosti: 26.02.2004
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih vrtca na območju občine Šentjernej (Uradni vestnik št. 2/2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.01.2004
Začetek veljavnosti: 26.02.2004
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci