Civilna zaščita

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • poveljnik, BOŠTJAN KOŠIR
  • namestnik poveljnika, GREGOR KOS
  • član štaba, JANEZ KOŽELJ
  • član štaba, GAŠPER BREGAR
  • član štaba, DARJA BAMBIČ