Posebna občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik Rajko Grimšič
  • namestnica predsednika Tina Gazvoda
  • članica Marija Cvelbar
  • članica Sabina Masnik
  • član Jože Brajdič
  • namestnica člana Ines Kalin
  • namestnik člana Vinko Kovačič