Posebna občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • predsednik, Rajko Grimšič
  • namestnica predsednika, Natalija Novšak Robida
  • član, Vinko Stopar
  • namestnica člana, Sabina Masnik
  • članica, Marija Cvelbar
  • namestnica članice, Ines Kalin
  • članica, Mateja Jurkovič
  • namestnik članice, Domi Brajdič