Posebna občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Rajko Grimšič
  • namestnica predsednika, Tina Gazvoda
  • članica, Marija Cvelbar
  • članica, Sabina Masnik
  • član, Jože Brajdič
  • namestnica člana, Ines Kalin
  • namestnik člana, Vinko Kovačič