Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, za dobo prvih pet let po vselitvi

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge