Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici na podlagi zakona o varstvu kulturne dediščine

Opis postopka

Dodatna pojasnila