Občina Šentjernej

Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej
Jože Simončič
SI62524291
5883334000
SI56 0131 9010 0015 314
BSLJSI2X
SI56 0131 9519 0309 146
SI11 76198-7111002
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave

Kontaktni podatki

07 393 35 60
sentjernej@siol.net
Povezava

Predstavitev

1995
96
58
7329
SURS
Povezava