Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2017 do 2021)
  • predsednica OVK, Barbka Močivnik Škedelj
  • namestnica predsednice OVK, Mateja Jordan
  • članica OVK, Slavka Vide
  • član OVK, Pavel Hrovat
  • član OVK, Uroša Vide
  • namestnik člana, Vinko Stopar
  • namestnik člana, Kamenko Sofrić
  • namestnik člana, Dominka Kušljan