Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • predsednica, Barbka Močivnik Škedelj
  • namestnica predsednice, Mateja Jordan
  • član, Uroš Vide
  • namestnik člana, Pavel Hrovat
  • članica, Slavka Vide
  • namestnica članice, Tjaša Božič
  • član, Dominko Kušljan
  • namestnik člana, Kamenko Sofrić