Zahteva za izdajo mnenja v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte

Oddaj zahtevo

Da

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov