Pobuda za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN)

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku