Sklep o sprejemu spremenjenega obratovalnega delovnega časa v Knjižnici Franceta Prešerna v Šentjerneju za leto 2004