Odlok o spremembi Odloka o komunalnih taksah v Občini Šentjernej

Predpisi, na katere predpis vpliva