Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šentjernej

Predpisi, na katere predpis vpliva