Uradni vestnik št. 5/2006

11. 5. 2006 412
Odlok o spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občne Šentjernej (Uradni vestnik št. 5/2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.04.2006
Začetek veljavnosti: 12.05.2006
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Šentjernej (Uradni vestnik št. 5/2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.04.2006
Začetek veljavnosti: 12.05.2006
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske cone sejmišče III v Šentjerneju (Uradni vestnik št. 5/2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.04.2006
Začetek veljavnosti: 12.05.2006
Tip objave: Drugo
Vsebina: Zazidalni načrt (ZN)
Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Šentjernej (Uradni vestnik št. 5/2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.04.2006
Začetek veljavnosti: 12.05.2006
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o podelitvi koncesije za izvajanje javne gospodarske službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti v občini Šentjernej (Uradni vestnik št. 5/2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.04.2006
Začetek veljavnosti: 12.05.2006
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč