Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Šentjernej

Predpisi, na katere predpis vpliva