Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto za naselje Šentjernej

Predpisi, na katere predpis vpliva