Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje Šentjernej

Predpisi, na katere predpis vpliva