Uradni vestnik št. 8/2005

28. 12. 2005 482
Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Šentjernej (Uradni vestnik št. 8/2005)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2005
Začetek veljavnosti: 29.12.2005
Konec veljavnosti: 20.02.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Predšolska vzgoja
Sklep o določitvi najmanjšega števila otrok, ko je vrtec dolžan pričeti in končati poslovni čas (Uradni vestnik št. 8/2005)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2005
Začetek veljavnosti: 29.12.2005
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik št. 8/2005)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2005
Začetek veljavnosti: 29.12.2005
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za naselje Šentjernej (Uradni vestnik št. 8/2005)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2005
Začetek veljavnosti: 05.01.2006
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta kamnolom Cerov Log (Uradni vestnik št. 8/2005)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2005
Začetek veljavnosti: 05.01.2006
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ureditveni načrt (UN)
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Šentjernej za leto 2006 (Uradni vestnik št. 8/2005)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 16.12.2005
Začetek veljavnosti: 28.12.2005
Tip objave: Sklep
Vsebina: Proračun občine
Sklep o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Šentjernej (Uradni vestnik št. 8/2005)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2005
Začetek veljavnosti: 29.12.2005
Konec veljavnosti: 09.04.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja