Uradni vestnik št. 17/2008

7. 11. 2008 567
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo lokalne ceste LC 395111 - ceste oktobrskih žrtev v Šentjerneju (ŠEN52-I,OPPN; OPPN COŽ) (Uradni vestnik št. 17/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.10.2008
Začetek veljavnosti: 08.11.2008
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev proizvodnih kapacitet Krke d.d., v Šentjerneju (ŠEN21-I,OPPN) (Uradni vestnik št. 17/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.10.2008
Začetek veljavnosti: 15.11.2008
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Šentjernej (Uradni vestnik št. 17/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.10.2008
Začetek veljavnosti: 08.11.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni vestnik št. 17/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.10.2008
Začetek veljavnosti: 07.11.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o prenehanju funkcije članici Občinskega sveta Občine Šentjernej (Uradni vestnik št. 17/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.10.2008
Začetek veljavnosti: 29.10.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski svet
Sklep o izidu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Šentjernej, predstavnika romske skupnosti (Uradni vestnik št. 17/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.10.2008
Začetek veljavnosti: 29.10.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega sveta Javnega podjetja EDŠ – Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej (Uradni vestnik št. 17/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.10.2008
Začetek veljavnosti: 08.11.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o dopolnitvi Sklepa o najemnini grobnega polja na pokopališčih Občine Šentjernej (Uradni vestnik št. 17/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.10.2008
Začetek veljavnosti: 08.11.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč