Uradni vestnik, št. 5/2007

21. 5. 2007 498
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto za naselje Šentjernej (Uradni vestnik, št. 5/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.05.2007
Začetek veljavnosti: 22.05.2007
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Šentjernej (Uradni vestnik, št. 5/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.05.2007
Začetek veljavnosti: 22.05.2007
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Sklep o potrditvi Posameznega programa prodaje nepremičnin (Uradni vestnik, št. 5/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.05.2007
Začetek veljavnosti: 22.05.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Prodaja nepremičnin