Odlok o ureditvenem načrtu potok Kobila v Šentjerneju (ŠEN44-I,OPPN; UN Kobila)

Predpisi, na katere predpis vpliva