Uradni vestnik, št. 14/2010

12. 12. 2010 546
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik, št. 14/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.12.2010
Začetek veljavnosti: 13.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o začasnem financiranju Občine Šentjernej v obdobju januar – marec 2011 (Uradni vestnik, št. 14/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.12.2010
Začetek veljavnosti: 13.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Proračun občine
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta “Gradnje na košenicah” pri Javorovici (Uradni vestnik, št. 14/2010)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 07.12.2010
Začetek veljavnosti: 13.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej (Uradni vestnik, št. 14/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.12.2010
Tip objave: Drugo
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)
Sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor Občine Šentjernej (Uradni vestnik, št. 14/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.12.2010
Začetek veljavnosti: 13.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju Statutarno-pravne komisije Občine Šentjernej (Uradni vestnik, št. 14/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.12.2010
Začetek veljavnosti: 13.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Šentjernej (Uradni vestnik, št. 14/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.12.2010
Začetek veljavnosti: 13.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadzorni odbor
Sklep o imenovanju Komisije za nagrade in priznanja Občine Šentjernej (Uradni vestnik, št. 14/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.12.2010
Začetek veljavnosti: 13.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju Komisije za elementarne nesreče Občine Šentjernej (Uradni vestnik, št. 14/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.12.2010
Začetek veljavnosti: 13.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja