Uradni vestnik, št. 4/2010

22. 4. 2010 877
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej (OPN Šentjernej) (Uradni vestnik, št. 4/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.04.2010
Začetek veljavnosti: 30.04.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)