Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej (OPN Šentjernej)

Predpisi, na katere predpis vpliva