Uradni vestnik, št. 8/2018

29. 10. 2018 566
Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Šentjernej – SD OPN 4 (Uradni vestnik, št. 8/2018)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 24.10.2018
Začetek veljavnosti: 30.10.2018
Konec veljavnosti: 06.12.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)