Uradni vestnik, št. 11/2017

27. 12. 2017 719
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Šentjernej (Uradni vestnik, št. 11/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.12.2017
Začetek veljavnosti: 28.12.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej - SD OPN 3 (Uradni vestnik, št. 11/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.12.2017
Začetek veljavnosti: 04.01.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)
Odlok o razglasitvi Pleterje – Muzej na prostem za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni vestnik, št. 11/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.12.2017
Začetek veljavnosti: 28.12.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kultura in umetnost
Odlok o proračunu Občine Šentjernej za leto 2018 (Uradni vestnik, št. 11/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.12.2017
Začetek veljavnosti: 28.12.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine