Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej - SD OPN 3

Predpisi, na katere predpis vpliva