Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej

Predpisi, na katere predpis vpliva