Uradni vestnik, št. 5/2018

30. 5. 2018 532
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Šentjernej – SD OPN 4 (Uradni vestnik, št. 5/2018)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 28.05.2018
Začetek veljavnosti: 31.05.2018
Konec veljavnosti: 06.12.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje gospodarske cone Mokro Polje – DMOP5.1-I, oppn in DMOP5.2-I, oppn (Uradni vestnik, št. 5/2018)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 28.05.2018
Začetek veljavnosti: 31.05.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta ceste Povezovalna cesta med H1 (odsek 222 Karteljevo – Kronovo) in R2-419/1204 Novo mesto – Šentjernej; DMOP7-I, oppn (Uradni vestnik, št. 5/2018)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 28.05.2018
Začetek veljavnosti: 31.05.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)