Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej

Predpisi, na katere predpis vpliva