Uradni vestnik, št. 13/2019

5. 12. 2019 Izbrisan U. 606
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave - medobčinskega inšpektorata in redarstva (Uradni vestnik, št. 13/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.10.2019
Začetek veljavnosti: 20.12.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Inšpekcijske službe
Sklep o preklicu Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPN Občine Šentjernej - SD OPN 4 (Uradni vestnik, št. 13/2019)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 27.11.2019
Začetek veljavnosti: 06.12.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)