Domov Obvestila in objave Predpisi in odloki

Odlok o zazidalnem načrtu Beta Šentjernej (ŠEN22-I,OPPN; ZN Beta)

Predpisi, na katere predpis vpliva