Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih vrtca na območju občine Šentjernej