Uradni vestnik št. 5/2003

24. 12. 2003 593
Odlok o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šentjernej (Uradni vestnik št. 5/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.10.2003
Začetek veljavnosti: 25.12.2003
Tip objave: Odlok
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Odlok o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Šentjernej (Uradni vestnik št. 5/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.10.2003
Začetek veljavnosti: 01.01.2004
Tip objave: Odlok
Vsebina: Telekomunikacije
Statut Turistično informacijskega centra Občine Šentjernej (Uradni vestnik št. 5/2003)
Status: Veljavno
Organ: Drugo
Datum sprejetja: 05.12.2003
Začetek veljavnosti: 25.12.2003
Tip objave: Statut
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi
Sklep (Uradni vestnik št. 5/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.10.2003
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik št. 5/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.12.2003
Začetek veljavnosti: 25.12.2003
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto 2003 (Uradni vestnik št. 5/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.12.2003
Začetek veljavnosti: 25.12.2003
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Tarifni pravilnik za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto, d. o. o., Novo mesto (Uradni vestnik št. 5/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.12.2003
Začetek veljavnosti: 01.01.2004
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Odlok o proračunu Občine Šentjernej za leto 2004 (Uradni vestnik št. 5/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2003
Začetek veljavnosti: 25.12.2003
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu proizvodno-servisne cone Sejmišče Šentjernej (Uradni vestnik št. 5/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2003
Začetek veljavnosti: 01.01.2004
Konec veljavnosti: 30.07.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Zazidalni načrt (ZN)