Uradni vestnik št. 18/2008

12. 12. 2008 490
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu proizvodno-servisne cone Sejmišče Šentjernej (Uradni vestnik št. 18/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.12.2008
Začetek veljavnosti: 20.12.2008
Konec veljavnosti: 30.07.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Zazidalni načrt (ZN)