Odlok o zazidalnem načrtu proizvodno-servisne cone Sejmišče Šentjernej

Predpisi, na katere predpis vpliva