Uradni vestnik, št. 6/2001

7. 12. 2001 648
Odlok za podelitev koncesije za izgradnjo čistilne naprave in izvajanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda v Občini Šentjernej (Uradni vestnik, št. 6/2001)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.11.2001
Začetek veljavnosti: 15.12.2001
Konec veljavnosti: 24.11.2007
Tip objave: Odlok
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šentjernej (Uradni vestnik, št. 6/2001)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.11.2001
Začetek veljavnosti: 15.12.2001
Konec veljavnosti: 04.11.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik, št. 6/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.11.2001
Začetek veljavnosti: 08.12.2001
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto 2001 (Uradni vestnik, št. 6/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.11.2001
Začetek veljavnosti: 08.12.2001
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Pravilnik o spremembah pravilnika za oddajo javnih naročil male vrednosti (Uradni vestnik, št. 6/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.11.2001
Začetek veljavnosti: 08.12.2001
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcih v Občini Šentjernej (Uradni vestnik, št. 6/2001)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.11.2001
Začetek veljavnosti: 08.12.2001
Konec veljavnosti: 14.02.2003
Tip objave: Sklep
Vsebina: Predšolska vzgoja
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu proizvodno-servisne cone Sejmišče Šentjernej (Uradni vestnik, št. 6/2001)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.11.2001
Začetek veljavnosti: 15.12.2001
Konec veljavnosti: 30.07.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Zazidalni načrt (ZN)