Odprtje investicije Izgradnja kanalizacije v naseljih Vrh pri Šentjerneju in Gorenja Brezovica

23. 8. 2021 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 164