ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU KRKE – OBČINA ŠENTJERNEJ

1501
1.203.487,76 EUR
665.780,20 EUR
Zaključeno