ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU KRKE – OBČINA ŠENTJERNEJ

1067
1.203.487,76 €
665.780,20 €
Zaključeno