Podpis pogodbe za izvedbo projekta: »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU REKE KRKE – OBČINA ŠENTJERNEJ

30. 9. 2020 Izbrisan U. 401