KANALIZACIJA V AGLOMERACIJI VRH PRI ŠENTJERNEJU

994.471,79 €
EU projekti
665.780,20 €
V teku