Poslovnik občinskega sveta občine Šentjernej

Predpisi, na katere predpis vpliva