Sklep o financiranju političnih strank v Občini Šentjernej za leto 2017

Predpisi, na katere predpis vpliva