Delo Občinske uprave Občine Šentjernej v času od 1. do 11. 4. 2021

31. 3. 2021 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 148