Obvestilo Občinske uprave Občine Šentjernej

21. 10. 2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 368