Obvestilo Zdravstvene postaje Šentjernej pacientom za ravnanje v času epidemije Covid 19

20. 10. 2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 1604