Poziv župana– omejevanje širjenja koronavirusa

2. 10. 2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 2268