Vlada sprošča ukrepe na področju omejevanja javnega potniškega prometa v Sloveniji

10. 5. 2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 258