Odslej na zaprtih javnih krajih obvezno razkuževanje rok

15. 4. 2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 350