Obvestilo o odsvetovanem dotikanju odvrženih odpadkov

10. 4. 2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 281